Tinh dầu ngọc lan tây (Ylang Ylang Essential Oil)

INIC name:

Cananga Odorata (Ylang Ylang Oil)

Tỉ lệ sử dụng:

5-100% có thể dùng trực tiếp trên da

Xuất xứ:

Ấn độ