Tinh dầu đàn hương (Sandalwood Essential Oil)

INIC name:

Santalum Album (Sandalwood) Oil

Tỉ lệ sử dụng:

1 – 5%

Xuất xứ:

Ấn Độ