Phenolxyethanol

INIC name:

Phenoxyethanol

Tỉ lệ sử dụng:

0.25-1%

Xuất xứ:

Ấn Độ

Danh mục: