EHGP

INIC name:

Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin

Tỉ lệ sử dụng:

0.3-1%

Xuất xứ:

Đức, Indonesia

Danh mục: