DMDM Hydantoin

INIC name:

DMDM Hydantoin

Tỉ lệ sử dụng:

0.1-0.6%

Xuất xứ:

Ấn Độ, Indonesia

Danh mục: